Liječenje kroničnih rana

Rane na tijelu koje ne cijele u vremenu od 6 do 8 tjedana su kronične rane i zahtijevaju posebnu skrb i terapiju. Najčešće su rane na potkoljenicama nastalim radi loše venske ili arterijske cirkulacije, te dijabetičko stopalo, dekubitus, pilonidalni sinus i rane nastale kao posljedice opeklina i zračenja. Tumori kože također mogu izgledati kao rane koje ne cijele i imaju na sebi krastu.

Kako bi se postavila dijagnoza i odredilo liječenje u našoj Poliklinici nakon detaljnog razgovora i kliničkog pregleda mogu slijediti i dijagnostički postupci - laboratorijske pretrage, mikrobiološke pretrage, biopsija rane, Color Doppler vena i arterija nogu, internistički i kardiološki pregled.

Terapija je uvijek prilagođena svakoj osobi uz savjete oko zdravstvene njege, edukaciji o primjeni kompresivne terapije, terapiji modernim oblogama i dermokozmetičkim preparatima i lijekovima. Za osobe otežane pokretljivosti moguća je kućna posjeta.