Sistematski pregled

Sistematski pregledi su pregledi kojima se obuhvaća pretraga više organa, laboratorijski nalazi, završni internistički pregled i mišljenje. Nudimo više vrsta i razina sistematskih pregleda:

Osnovni sistematski pregled

ultrazvuk trbuha, spirometrija, osnovna laboratorijska analiza krvi i urina, završni internistički pregled s EKG-om

Prošireni sistematski pregled

Muškarci 1 (M1)
ultrazvuk trbuha s color dopplerom (jetra, žuč, slezena, bubrezi, mokraćni putevi, krvne žile abdomena), ultrazvuk štitnjače, doppler i color dopler karotida i vertebralnih arterija, laboratorijska analiza (SE, KKS, urin, AST, ALT, GGT, Fe, UIBC, TIBC, natrij, kalij, ukupni kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliceridi, urea, kreatinin), završni internistički pregled s EKG-om

Muškarci 2 (M2)
dodatno na M1 u laboratoriju tumorski markeri  PSA, CEA, AFP

Muškarci 3 (M3)
dodatno na M2 u laboratoriju PV, bilirubin, AP, H. Pylori (S)

Žene 1 (Ž1)
ultrazvuk trbuha s color dopplerom (jetra, žuč, slezena, bubrezi, mokraćni putevi, krvne žile abdomena), ultrazvuk štitnjače, ultrazvuk dojki s ultrazvukom pazuha, laboratorijska analiza (SE, KKS, urin, AST, ALT, GGT, Fe, UIBC, TIBC, natrij, kalij, ukupni kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliceridi, urea , kreatinin), završni internistički pregled s EKG-om

Žene 2 (Ž2)
dodatno na Ž2 u laboratoriju T3 T4 TSH

Žene 3 (Ž3)
dodatno na Ž2 u laboratoriju tumorski markeri CEA, Ca 125, AFP

Menadžerski sistematski pregled

Muškarci:
M3 + ultrazvuk srca + ergometrija + izračun kardiovaskularnog rizika + dermatoskopija madeža cijelog tijela

Žene:
Ž3 + ultrazvuk srca + ergometrija + izračun kardiovaskularnog rizika + dermatoskopija madeža cijelog tijela