Holter EKG-a

Aparat kojim se kroz 24 ili 48 h dinamički snima EKG, aparat je mali lagan nosi se o pojasu i s najčešće 4 elektrode povezan je tankim žicama. Pretraga je namijenjena svima kolji imaju bilo kakav poremećaj ritma bilo da ga osjećaju ili je slučajno zabilježen tijekom rutinskog snimanja EKG-a, zatim onima kojima je bitno pratiti frekvenciju srčanog ritma bilo da je ona prebrza ili prespora. Po završetku monitoriranja analizu nalaza radi kardiolog i odmah se ovisno nalazu određuje terapija.

Pitaj kardiologa!

*
*
*
*