HOLTER tlaka

U ponudi pretraga koje nudi Poliklinika Šebetić od sada se nalazi i Holter tlaka ( HOLTER RR-a  ili kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka - KMAT ). 

Pretraga je jednostavna i omogućuje uz pomoću malog aparata vezanog na manžetu na nadlaktici kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka u dnevnim satima svakih pola sata, a u noćnim satima svakih 1 sat uz mjerenje frekvencije srčanih otkucaja (puls), po zvršetku snimanja kardiolog analizira sve parametre vezane uz arterijski tlak što ih aparat omogućuje- maksimalni i minimalni sistolički i dijastolički tlak, prosječni dnevni tlak, prosječni noćni tlak, prosječni ukupni tlak, tlak pri pojedinim aktivnostima i sl.

Pretraga je nezaobilazna u početku liječenja povišenog arterijskog tlaka kao i u kontroli već započetog liječenja tlaka te se preporuča svima koji su u nekoj situaciji izmjerili povišene vrijednosti tlaka radi ispravnog postavljanja dijagnoze povišenog tlaka. 

Preventivni kardiološki pregled

Radi se o sistematskom pregledu u području srca i krvnih žila. Pregled se sastoji od kardiološkog pregleda s 12 kanalnim EKG-om, tijekom kojeg je najveća pažnja posvećena istraživanju čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti (povišeni tlak, povišene masnoće, šećerna bolest), zatim laboratorijskih pretraga koje uključuju KS, pretrage šećera u krvi, bubrežne parametre, jetrene parametre i kompletan lipidogram (ukupni kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliceride), zatim se učini ultrazvuk srca, nakon njega test opterećenja na cikoergometru. Završno mišljenje uključuje procjenu kardiovaskularnog rizika i izračun tkz risk scor-a.

Pretraga je namijenjena svima koji ne boluju od kardiovaskularnih bolesti ili znaju da imaju neki od čimbenika rizika ili pak imaju bliske rođake (roditelji, braća, sestre) s teškim oblicima kardiovaskularnih bolesti, a žele saznati koliki je njihov kardiovaskulani rizik, što treba promijeniti u načinu života, načinu prehrane, da li je potrebno uzimati lijekove i sl. Iznimno važan pregled jer može spriječiti niz neželjenih posljedica.

Pitaj kardiologa!

*
*
*
*