HOLTER tlaka

U ponudi pretraga koje nudi Poliklinika Šebetić od sada se nalazi i Holter tlaka ( HOLTER RR-a  ili kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka - KMAT ). 

Pretraga je jednostavna i omogućuje uz pomoću malog aparata vezanog na manžetu na nadlaktici kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka u dnevnim satima svakih pola sata, a u noćnim satima svakih 1 sat uz mjerenje frekvencije srčanih otkucaja (puls), po zvršetku snimanja kardiolog analizira sve parametre vezane uz arterijski tlak što ih aparat omogućuje- maksimalni i minimalni sistolički i dijastolički tlak, prosječni dnevni tlak, prosječni noćni tlak, prosječni ukupni tlak, tlak pri pojedinim aktivnostima i sl.

Pretraga je nezaobilazna u početku liječenja povišenog arterijskog tlaka kao i u kontroli već započetog liječenja tlaka te se preporuča svima koji su u nekoj situaciji izmjerili povišene vrijednosti tlaka radi ispravnog postavljanja dijagnoze povišenog tlaka. 

Ergometrija - test opterećenja na cikloergometru

Neinvazivna funkcionalna pretraga kojom se u kontroliranim uvjetima postiže postepeno opterećenje pacijenta na bicikl ergometru pri čemu se neprekidno prati svih 12 kanala EKG-a na monitoru i periodički mjeri arterijski tlak. Cilj je postići maksimalno (100%) odnosno submaksimalno (85%) opterećenje predviđeno za dob pacijenta. Svrha pretrage je otkrivanje ili sključivanje koronarne bolesti (angina pektoris), ispitivanje kardiorespiratorne sposobnosti i mogućeg hipertenzivnog odgovora na napor. Osim mjerenja tlaka i monitoriranja EKG-a čitavo vrijeme prate se simptomi pacijenta.

Pitaj kardiologa!

*
*
*
*