Ergometrija - test opterećenja na cikloergometru

Neinvazivna funkcionalna pretraga kojom se u kontroliranim uvjetima postiže postepeno opterećenje pacijenta na bicikl ergometru pri čemu se neprekidno prati svih 12 kanala EKG-a na monitoru i periodički mjeri arterijski tlak. Cilj je postići maksimalno (100%) odnosno submaksimalno (85%) opterećenje predviđeno za dob pacijenta. Svrha pretrage je otkrivanje ili sključivanje koronarne bolesti (angina pektoris), ispitivanje kardiorespiratorne sposobnosti i mogućeg hipertenzivnog odgovora na napor. Osim mjerenja tlaka i monitoriranja EKG-a čitavo vrijeme prate se simptomi pacijenta.

Pitaj kardiologa!

*
*
*
*