Kardiološki pregled

Obuhvaća detaljan razgovor s pacijentom o tegobama zbog kojih dolazi i o bolestima od kojih je do sada bolovao o njegovim navikama, o bolestima unutar njegove obitelji, o dosadašnjem liječenju i terapiji koju uzima. Pregled svih dosadašnjih nalaza.

Zatim obuhvaća detaljan klinički pregled s posebnim naglaskom na područje srca i krvnih žila, ali i pregled ostalih dostupnih organa.

Mjerenje arterijskog tlaka

Snimanje 12 kanalnog EKG-a (elektrokardiograma)

Završni razgovor i preporuke za liječenje i otklanjanje tegoba te preporuka za kontrolu i dalje praćenje i za dodatne pretrage ako su potrebne.

Pitaj kardiologa!

*
*
*
*