Od sada smo i Ugovorna zdravstvena ustanova i za Wiener zdravstveno osiguranje
Ugovorna zaravstvena ustanova i za Uniqa osiguranje

Poliklinika Šebetić uz Croatia zdravstveno osiguranje, Grawe zdravstveno osiguranje sada je ugovorna zdravstvena ustanova i za Uniqa osiguranje.

Svi paketi zdravstvenog osiguranja dizajnirani su prema zahtjevima i potrebama osiguranika, koji će po cijenama i kvaliteti usluge u potpunosti zadovoljiti potrebe svih osiguranika.