Dodatna zdravstvena osiguranja

U 2018. godini Poliklinika Šebetić je i dalje Ugovorna zdravstvena ustanova za Uniqa, Grawe, Croatia i Triglav dodatna zdravstvena osiguranja

Poliklinika Šebetić uz Croatia, Grawe i Uniqa sada je i ugovorna zdravstvena ustanova za Triglav dodatno osiguranje.