Poliklinika Šebetić uz Croatia, Grawe i Uniqa sada je i ugovorna zdravstvena ustanova za Triglav dodatno osiguranje.