Dodatna zdravstvena osiguranja

U 2018. godini Poliklinika Šebetić je i dalje Ugovorna zdravstvena ustanova za Uniqa, Grawe, Croatia i Triglav dodatna zdravstvena osiguranja